fbpx

QRMenuXpress İptal ve İade Sözleşmesi

Madde 1: Tanımlar

1.1 “QRMenuXpress” burada [Şirket Adı] olarak tanımlanacaktır.

1.2 “Müşteri” burada QRMenuXpress hizmetlerini satın alan veya kullanmaya başlayan kişiyi veya kurumu ifade edecektir.

Madde 2: İptal ve İade Koşulları

2.1 QRMenuXpress hizmetleri özel olarak yazılmış yazılımlar olduğu için, Müşteri tarafından yapılan ödemelerde iptal ve iade işlemleri mümkün değildir.

2.2 Müşteri, QRMenuXpress hizmetlerini satın almadan önce ürün demo veya deneme sürümünü kullanarak yazılımın işlevselliğini değerlendirebilir.

Madde 3: Sözleşmenin İhlali Durumu

3.1 Her iki taraf da bu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdür. Müşteri, QRMenuXpress hizmetlerini kullanırken şartlara uygun davranmakla sorumludur.

3.2 QRMenuXpress, Müşteri’nin sözleşme hükümlerini ihlal etmesi durumunda hizmeti sonlandırma ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Madde 4: Değişiklik ve Güncelleme

4.1 QRMenuXpress, bu sözleşmenin şartlarını değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Müşteri’ye bildirildikten sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 5: Yürürlük

5.1 Bu sözleşme, Müşteri tarafından QRMenuXpress hizmetlerinin kullanılması ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Bu sözleşmenin kabul edildiğini beyan ederim:

Müşteri Adı / İmza: ___________________

Tarih: ___________________